TOP
  • 1
1

GIỚI THIỆU
MESSAGE

DỊCH VỤ
SERVICE
  

Trong những ngày tôi học, tôi học Iloha kiến ​​trúc ở Nhật vào thời của một người đàn ông chuyên nghiệp, tôi đã nhận được thanh thiếu niên có nhiều ảnh hưởng từ kiến ​​trúc Nhật Bản. Mười năm kinh nghiệm ở Nhật Bản, bây giờ chúng tôi đang trở về Việt Nam, chúng tôi đang làm kinh doanh nhà ở và nhà ở dựa trên khái niệm nhà ở Nhật Bản.
Ngoài ra, chúng tôi cũng đang thiết kế các văn phòng và cửa hàng của các công ty Nhật Bản sẽ được chuyển đến Việt Nam. Tôi cảm thấy rằng tôi có thể làm công việc xây dựng tại đất nước tôi ở Việt Nam như bây giờ, mỗi ngày nhờ những người trong ngành công nghiệp xây dựng đã chăm sóc tôi ở Nhật Bản. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi đã nghĩ rằng nếu tôi có thể trả nợ Nhật cho một cái gì đó dưới hình thức, tôi đã nghe câu chuyện mà các kỹ sư Nhật Bản rất ngắn trong những năm gần đây và từ suy nghĩ rằng nếu chúng ta có thể giúp được một chút Tôi sẽ tận dụng những kinh nghiệm và kiến ​​thức của mình để hỗ trợ sự hỗ trợ BIM của các công ty Nhật Bản, hỗ trợ sáng tạo quan điểm, mô phỏng tiết kiệm năng lượng, hỗ trợ tính năng bảo tồn năng lượng.
 
Đối với các công ty Nhật Bản, chúng tôi tin rằng nó sẽ dẫn đến việc loại bỏ các kỹ sư thiếu và chúng tôi cũng có thể chứng kiến ​​công nghệ xây dựng của Nhật Bản để chúng tôi có thể nâng cao kỹ năng và kiến ​​thức của nhân viên bao gồm bản thân tôi, Nó cũng làm tôi cảm thấy rất hữu ích để có thể sử dụng nó trong việc cải tiến công nghệ của ngành xây dựng ở Việt Nam.
 
Nhờ rất nhiều công ty Nhật Bản mà chúng tôi nhận được sự tin tưởng, chúng tôi đã quyết định thành lập một tập đoàn Nhật Bản lần này. Các kỹ sư trẻ không ngừng phấn đấu để nâng cao kỹ năng bằng cách khuyến khích học tập hàng ngày.
Trong tương lai, chúng tôi muốn hỗ trợ công việc cũng như hỗ trợ nguồn nhân lực.

©2017 urbanism & architeture design j.s.c. All Rights Reserved.