TOP

THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

ENGINEERING SECTION ECO DESIGN SECTION
THIẾT KẾ & XÂY DỰNG
CHÍNH SÁCH CÔNG TY

Từ quan điểm giá trị xã hội, chúng tôi thực hiện một hành động thiết kế kết hợp quan điểm rằng cái gì đó nên có cái gì đó
Tôi muốn thiết kế không chỉ thiết kế màu sắc, hình dạng và chất liệu mà còn là những hành động cần thiết cho môi trường sống tốt hơn.

TIÊU CHÍ

MINI / tối thiểu
Thanh lọc thiết kế.
Chúng tôi sẽ tinh chỉnh các yếu tố thiết kế, chẳng hạn như màu sắc và đường kẻ, càng ít càng tốt và tinh chỉnh.
 
NHÂN LỰC / Con người
Thiết kế dễ dàng.
Làm cho mọi người và mọi người thêm thân thiện với môi trường và tạo ra các mối quan hệ giai đoạn tối ưu.